Skip to main content
Relacje inwestorskie | HanseYachts AG

Relacje inwestorskie

Po rekordowych wynikach w pierwszej połowie roku obrotowego 2023/2024, nasz większościowy udziałowiec planuje zwiększyć swoje udziały w HanseYachts. Spodziewamy się zaoszczędzić ponad pół miliona euro rocznie w wyniku anulowania notowań giełdowych, które możemy teraz zainwestować w rozwój nowych modeli jachtów, a tym samym we wzmocnienie i rozszerzenie naszej pozycji rynkowej.

 

Hanjo Runde, CEO HanseYachts AG

Nowości

HanseyachtsAG Śródroczny raport finansowy

Akcje

Ceny akcji HanseyachtsAG

Aktualna cena akcji

HANSEYACHTS AG
na boerse.de
Więcej informacji

Bieżące wiadomości

komunikaty i informacje ad hoc dotyczące relacji inwestorskich
Więcej informacji

Walne zgromadzenie

Coroczne spotkanie dla inwestorów
Więcej informacji