Skip to main content
trwały napęd elektryczny

HanseYachts AG i zrównoważony rozwój

Jako drugi największy producent jachtów żaglowych na świecie, HanseYachts AG ponosi szczególną odpowiedzialność globalną i społeczną. Dlatego też zarządzanie przedsiębiorstwem grupy jest ukierunkowane na zrównoważony rozwój. Dla HanseYachts AG zrównoważony rozwój oznacza dążenie do osiągnięcia celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych jednocześnie i z równym priorytetem na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Ochrona klimatu jest największym globalnym wyzwaniem wpływającym na wszystkie trzy wymiary zrównoważonego rozwoju. 12 grudnia 2015 roku 196 krajów postanowiło w porozumieniu paryskim ograniczyć globalne ocieplenie do mniej niż dwóch stopni Celsjusza. HanseYachts AG chce zrobić wszystko, co w jej mocy, aby te cele ochrony klimatu zostały osiągnięte, dlatego uczyniła ochronę środowiska i klimatu standardem, według którego prowadzi działalność.

W HanseYachts AG cele zrównoważonego rozwoju są realizowane na każdym etapie łańcucha wartości. Rozwój technologiczny Grupy ma na celu zwiększenie wydajności i ekologiczności silników montowanych w naszych jachtach żaglowych i motorowych. W naszych zakładach produkcyjnych stosujemy procesy oszczędzające zasoby, aby stworzyć trwałe jachty rekreacyjne.

Ale nasza odpowiedzialność za środowisko jako całość - a zwłaszcza za czystość naszych mórz i jezior śródlądowych oraz rzek, z których korzystają ludzie na całym świecie w celach rekreacyjnych oraz uprawiając sport - nie kończy się w momencie zwodowania łodzi z naszej stoczni. Grupa współpracuje z renomowanymi dostawcami i partnerami projektowymi z dziedziny badań naukowych i polityki w celu opracowania pionierskich, ekologicznych technologii, które są następnie testowane na naszych jachtach i przekształcane w rozwiązania gotowe do wprowadzenia na rynek.

ogrzewanie na drewno | HanseYachts AG

Ogrzewanie drewnem

Jako drugi największy producent jachtów żaglowych i jeden z 10 największych producentów jachtów motorowych na świecie, HanseYachts AG posiada w swojej siedzibie w Greifswaldzie jeden z największych i najnowocześniejszych warsztatów stolarskich w branży. Wysokoprecyzyjne maszyny pomagają ograniczyć do minimum ilość odprysków drewna podczas produkcji części do wnętrz jachtów. Od 2007 r. wszystkie odpady drzewne, które nie mogą być wykorzystane, są spalane w sposób neutralny dla klimatu we własnym piecu na drewno, który ogrzewa również hale stoczni.

100% Zielona energia elektryczna

Jako przedsiębiorstwo produkcyjne, działalność gospodarcza HanseYachts AG ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. W związku z produkcją jachtów żaglowych i motorowych stosowane są energochłonne metody produkcji. Zgodnie z wewnętrzną polityką etyczną koncernu dąży się do tego, aby bezpośrednia działalność HanseYachts AG nie szkodziła środowisku naturalnemu. W ramach operacyjnego zarządzania środowiskiem Grupa dąży do tego, aby jej procesy produkcyjne były zgodne z przepisami prawa i jednocześnie stara się ograniczyć zużycie energii i szkodliwe emisje. Ponieważ ogólne zużycie energii w produkcji jest wysokie pomimo środków oszczędzania energii, Grupa polega na zaopatrzeniu poszczególnych lokalizacji w energię za pomocą zielonej energii elektrycznej i/lub ogrzewania miejskiego, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Green energy certificate

E-MOTION RUDDER DRIVE

Dzięki Hanse E-MOTION RUDDER DRIVE firma HanseYachts AG opracowała prawdziwie rewolucyjny system napędowy, który wyznacza nowe standardy w przyjaznym dla środowiska napędzaniu seryjnie produkowanych jachtów żaglowych. Silnik elektryczny - wraz ze śrubą napędową - zintegrowany z płetwą sterową zastępuje silnik Diesla z saildrive. Nowy silnik elektryczny został zainstalowany w jachcie Hanse 315.

e-motion ster | HanseYachts AG
Łatwa obsługa | HanseYachts AG

Łatwa obsługa

Sterowanie E-MOTION RUDDER DRIVE odbywa się poprzez panel sterowania w kokpicie, który działa tak samo jak dźwignia przepustnicy w jachcie żaglowym z silnikiem spalinowym (do przodu i do tyłu). Aktywne, bezpośrednie sterowanie zapewnia łatwe manewrowanie. System może być również monitorowany za pomocą aplikacji (poziom baterii, pozycja, zasięg, prędkość, śledzenie).

Silnik zintegrowany | HanseYachts AG

Silnik elektryczny zintegrowany z płetwą sterową

Silnik elektryczny o mocy 4 kW zintegrowany z płetwą sterową dostarcza wystarczającej mocy do osiągnięcia prędkości maksymalnej 6,1 węzła i zasięgu 30 mil morskich przy prędkości 4,5 węzła. Jest on znacznie lżejszy od porównywalnego silnika diesla, oferując zwiększone osiągi żeglarskie i zabawę przy znacznie niższej emisji hałasu.

Aktywny, bezpośredni układ kierowniczy | HanseYachts AG

Aktywny, bezpośredni układ kierowniczy

Ponieważ siły napędowe śruby sterowane są bezpośrednio w kierunku pozycji steru, jachty żaglowe wyposażone w E-MOTION RUDDER DRIVE mogą być aktywnie manewrowane. Pomaga w tym zakres pracy steru, który został zwiększony do pełnych 100 stopni, dzięki czemu umożliwia bardzo małe promienie skrętu i pozwala na obrót jachtu wokół stępki - idealny do manewrowania w ciasnych portach. System ten ułatwia również proces cumowania i odpływania przy bocznym wietrze.

Logo Campfire  | HanseYachts AG
ogniwo paliwowe | HanseYachts AG

Projekt badawczy CAMPFIRE

HanseYachts AG bierze udział w projekcie CAMPFIRE sponsorowanym przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych. Celem tego projektu jest opracowanie nowych technologii dla zdecentralizowanego wytwarzania amoniaku przy użyciu energii odnawialnych, tak aby mógł on zostać wykorzystany jako zrównoważone źródło energii dla bezemisyjnej mobilności morskiej. Dla jachtu sportowego HanseYachts AG opracowuje system tankowania, bezemisyjny system napędowy oraz pokładowy system zasilania, który wykorzystuje amoniak jako źródło energii. System ten ma w przyszłości znaleźć zastosowanie w żegludze handlowej.