Skip to main content
Organy wykonawcze | HanseYachts AG

Zarząd HanseYachts AG

Zarząd HanseYachts AG składa się z Prezesa Zarządu i jednego innego członka Zarządu. Zarząd zarządza firmą na własną odpowiedzialność. Zakresy odpowiedzialności prezesa zarządu i trzech członków zarządu są określone w spisie obowiązków. Zarząd składa Radzie Nadzorczej regularne, bieżące i wyczerpujące sprawozdania na piśmie i podczas regularnych posiedzeń w sprawach dotyczących planowania, rozwoju działalności i bieżącej sytuacji Grupy. Zarząd regularnie uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej, składa pisemne i ustne sprawozdania z poszczególnych punktów porządku obrad i projektów uchwał oraz odpowiada na wszelkie pytania członków Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu (CEO)

Hanjo Runde | CEO

Hanjo Runde

Po studiach na ETH Zurich i Harvard Business School, Hanjo Runde kierował różnymi obszarami w zakresie sprzedaży, marketingu i łańcucha dostaw w Hilti Group i Airbus. Pan Runde, urodzony w 1979 roku, był ostatnio dyrektorem generalnym producenta kuchni premium SieMatic i w październiku 2021 roku objął stanowisko prezesa zarządu HanseYachts AG.

Dyrektor Operacyjny (COO)

COO HanseYachts AG

Stefan Zimmermann

Jako absolwent inżynierii przemysłowej, Stefan Zimmermann w ciągu ostatnich 25 lat zajmował wiele krajowych i międzynarodowych stanowisk kierowniczych w obszarze rozwoju i łańcucha dostaw. Urodzony w 1968 roku, z powodzeniem pracował jako kierownik zakładu w Ford Automotive, COO w Motoren Werke Mannheim, Kinolt S.A i CTO w grupie energii wiatrowej Senvion. Zapalony żeglarz objął stanowisko Chief Operations Officer w styczniu 2022 roku.

Rada Nadzorcza HanseYachts AG

Rada Nadzorcza HanseYachts AG składa się obecnie z sześciu członków. Spośród nich czterech jest wybieranych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a dwóch przez pracowników zgodnie z wymogami ustawy o udziale jednej trzeciej. Istnieje Komitet Audytu, który od 1 lipca 2018 r. składa się z trzech członków Rady Nadzorczej. Jego obowiązki obejmują nie tylko zapewnienie wsparcia w zakresie przeglądu procesu rachunkowości, monitorowania rocznego audytu i wykonywania innych zadań określonych w art. 107 (3) ustawy o spółkach akcyjnych, ale także przegląd planowania korporacyjnego. Członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu są wymienieni w sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Portret Gert Purkert | HanseYachts AG

Gert Purkert

Przewodniczący Rady Nadzorczej
od 31.01.2012

Monachium
Członek Rady Dyrektorów AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Frank Forster | HanseYachts AG

Dr. Frank Forster

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
od 31.01.2012

Monachium
General Counsel & Chief Compliance Officer AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Rainer Friedrich Vesting | HanseYachts AG

Rainer Friedrich Vesting

Członek Rady Nadzorczej
od 07.05.2024

Göttingen / Schönefeld
Samozatrudniony deweloper nieruchomości i doradca podatkowy w biurze rodzinnym

Portret Martin Schoefer | HanseYachts AG

Dr. Martin Schoefer

Członek Rady Nadzorczej
od 06.12.2018

Monachium
Konsultant AURELIUS Beteiligungsberatungs AG

Alexander Herbst | HanseYachts AG

Alexander Herbst

Członek Rady Nadzorczej
od 20.05.2015

Trassenheide
Stolarz

Rene Oestreich | HanseYachts AG

Rene Oestreich

Członek Rady Nadzorczej
od 09.01.2020

Mölschow OT Zecherin
Stolarz