Skip to main content
Zgodność | HanseYachts AG

Zgodność z przepisami

System informowania o nieprawidłowościach

System whistleblower obowiązujący w HanseYachts AG daje Ci możliwość informowania nas o naruszeniach przepisów prawnych i/lub zasad compliance, a tym samym pomaga nam w ich identyfikacji i badaniu.

Przestrzeganie przepisów prawa i wewnętrznych zasad compliance

Przestrzeganie przepisów prawnych i wewnętrznych zasad compliance ma dla HanseYachts AG najwyższy priorytet. Ważne jest, aby naruszenia były wykrywane we wczesnym stadium, aby można było rozpocząć odpowiednie środki zaradcze w celu uniknięcia potencjalnych szkód dla klientów, pracowników, partnerów biznesowych i przedsiębiorstwa.

Poważne naruszenia w firmie

Dział Compliance w HanseYachts AG utworzył szereg kanałów sprawozdawczych, dzięki którym można w odpowiednim czasie zgłosić poważne naruszenia w przedsiębiorstwie i odpowiednio zbadać ewentualne wskazówki. Mogą z nich korzystać zarówno pracownicy HanseGroup, jak i osoby postronne w celu dostarczenia informacji, np. o potencjalnych przestępstwach łapówkarskich, oszustwach, naruszeniach prawa antymonopolowego, naruszeniach ustawy o praniu pieniędzy lub naruszeniach przepisów księgowych.

Jak skontaktować się z działem compliance w HanseYachts AG

Możliwe jest również zgłoszenie podejrzenia . W takim przypadku prosimy o podanie jak największej ilości szczegółów oraz, jeśli są dostępne, wszelkich dokumentów potwierdzających Państwa podejrzenia - tylko wtedy, gdy dostępne są wystarczające dowody, zgłaszany problem może zostać zbadany i rozwiązany.

HanseYachts AG będzie badać wszystkie otrzymane zgłoszenia. W trakcie badania należy zapewnić najwyższy poziom poufności i uczciwości w kontaktach z osobą zgłaszającą. Dotyczy to również wszystkich pracowników, którzy staną się przedmiotem oskarżeń.