Skip to main content
Yatırımcı ilişkileri | HanseYachts AG

Yatırımcı ilişkileri

Kapsamlı stratejik yeniden düzenlememiz önemli bir etki yaratıyor. 2023/2024 mali yılının ilk çeyreği son on yılın en iyi dönemiydi ve yılın tamamında da son on yılın en iyi sonuçlarından birini elde edeceğiz.

Hanjo Runde, CEO HanseYachts AG

Finansal raporlar

HanseYachts AG mali raporu
Daha fazla bilgi

Özel sürümler

Yatırımcı ilişkileri geçici mesajları ve bilgileri
Daha fazla bilgi

Yıllık genel kurul toplantısı

Yatırımcılar için yıllık toplantı
Daha fazla bilgi