Skip to main content
Executive Bodies | HanseYachts AG

HanseYachts AG Yönetim Kurulu

HanseYachts AG'nin yönetim kurulu bir yönetim kurulu başkanından ve iki yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Yönetim kurulu şirketi kendi sorumluluğu altında yönetir. Yönetim kurulu başkanının ve iki yönetim kurulu üyesinin sorumluluk alanları iş bölümü planına dayanmaktadır. Bölüm başkanları, şirket faaliyet alanları hakkında yönetim kuruluna rapor verir ve ilgili bölümlerin sonuç sorumluluğunu üstlenirler. Yönetim kurulu, düzenli, güncel ve kapsamlı şekilde, yazılı olarak ve olağan toplantılarda planlama, iş geliştirme ve şirketler grubunun durumuna ilişkin rapor sunar. Yönetim kurulu düzenli şekilde denetleme kurulunun toplantılarına katılır, münferit gündem maddelerine ilişkin yazılı ve sözlü raporlar sunar ve kararlar için önerilerde bulunur ve denetleme kurulu üyelerinin sorularını yanıtlar.  

Yönetim kurulu başkanı

Hanjo Runde

Hanjo Runde ETH Zürih ve Harvard Business School’da yükseköğretim gördükten sonra, Hilti Grubu ve Airbus şirketlerinde satış, pazarlama ve tedarik zinciri departmanlarının çeşitli alanları yönetmiştir. 1979 doğumlu olan Bay Runde, son olarak birinci sınıf mutfak üreticisi SieMatic şirketinin genel müdürlüğünü yapmış ve ardından 2021 yılının Ekim ayında HanseYachts AG’nın yönetim kurulu başkanlığı görevini devralmıştır.

Satış ve Pazarlama Müdürü ve Yönetim Kurulu Sözcüsü

Dr. Jens Gerhardt | HanseYachts AG

Dr. Jens Gerhardt

Dr. Jens Gerhardt Hamburg'da fizik ve ekonomi ve sosyal bilimlerden doktora ile mezun olduktan sonra, McKinsey için danışman olarak çalışmaya başladı. Buna iletişim endüstrisinde uzun yıllara dayanan, en son 2011 yılına kadar İsviçreli bir şirkette COO olarak çalıştığı iş deneyimi eklendi. 1967 doğumlu Dr. Jens Gerhardt, tutkulu bir sörfçü ve yelkencidir.

Mali İşler Müdürü ve Yönetim Kurulu Sözcüsü

Sven Göbel | HanseYachts AG

Sven Göbel

Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği ile endüstri mühendisliği okuduktan sonra, Sven Göbel, çeşitli imalatçı şirketlerin ticari ve teknik bölümlerinde yönetici olarak çalıştı. Plastik işleme, cam endüstrisi ve içecek endüstrisi hakkında kapsamlı endüstri bilgisine sahiptir. 1964 doğumlu olan Göbel, son yıllarda, yeniden yapılandırma alanında geçici müdür olarak çalıştı

HanseYachts AG Denetim Kurulu

HanseYachts AG Denetim Kurulu şu anda altı üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin dördü genel kurul tarafından, ikisi ise çalışanlar tarafından Üçte Bir Katılım Kanunu hükümlerine göre seçilir. 1 Temmuz 2018 tarihinden bu yana, denetleme kurulunun üç üyesinden oluşan bir denetim komitesi mevcuttur. Görevleri arasında muhasebe sürecinin denetlenmesi konusunda danışmanlık, yıllık defter kapanış denetiminin izlenmesi ve AktG (Anonim Şirketler Kanunu) Madde 107 (3)'de anılan diğer görevleri denetlemenin yanı sıra, ayrıca kurumsal planlama müzakereleri yer alır. Denetim kurulu üyeleri ile denetim komitesi üyelerinin adları denetim kurulu raporunda yer alır.

Gert Purkert | HanseYachts AG

Gert Purkert

Denetim Kurulu Başkanı
dan beri 31.01.2012

Münih
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Denetim Kurulu

Frank Forster | HanseYachts AG

Dr. Frank Forster

Denetim Kurulu Başkan Vekili
dan beri 31.01.2012

Münih
AURELIUS Equity Opportunities SE & CO. KGaA Hukuk Müşaviri

Fritz Seemann | HanseYachts AG

Fritz Seemann

Denetim Kurulu Üyesi
dan beri 29.01.2015

Düsseldorf
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Denetim Kurulu

Martin Schoefer | HanseYachts AG

Dr. Martin Schoefer

Denetim Kurulu Üyesi
dan beri 06.12.2018

Münih
AURELIUS Beteiligungsberatungs AG Denetim Kurulu

Alexander Herbst | HanseYachts AG

Alexander Herbst

Denetim Kurulu Üyesi
dan beri 20.05.2015

Trassenheide
Marangoz

Rene Oestreich | HanseYachts AG

Rene Oestreich

Denetim Kurulu Üyesi
dan beri 09.01.2020

Mölschow OT Zecherin
Marangoz