Skip to main content
Executive Bodies | HanseYachts AG

HanseYachts AG Yönetim Kurulu

HanseYachts AG'nin Yönetim Kurulu bir Başkan ve bir ilave üyeden oluşur. Yönetim kurulu şirketi kendi sorumluluğu altında yönetir. Yönetim kurulu başkanının ve iki yönetim kurulu üyesinin sorumluluk alanları iş bölümü planına dayanmaktadır. Bölüm başkanları, şirket faaliyet alanları hakkında yönetim kuruluna rapor verir ve ilgili bölümlerin sonuç sorumluluğunu üstlenirler. Yönetim kurulu, düzenli, güncel ve kapsamlı şekilde, yazılı olarak ve olağan toplantılarda planlama, iş geliştirme ve şirketler grubunun durumuna ilişkin rapor sunar. Yönetim kurulu düzenli şekilde denetleme kurulunun toplantılarına katılır, münferit gündem maddelerine ilişkin yazılı ve sözlü raporlar sunar ve kararlar için önerilerde bulunur ve denetleme kurulu üyelerinin sorularını yanıtlar.  

Yönetim kurulu başkanı

Hanjo Runde | CEO

Hanjo Runde

Hanjo Runde ETH Zürih ve Harvard Business School’da yükseköğretim gördükten sonra, Hilti Grubu ve Airbus şirketlerinde satış, pazarlama ve tedarik zinciri departmanlarının çeşitli alanları yönetmiştir. 1979 doğumlu olan Bay Runde, son olarak birinci sınıf mutfak üreticisi SieMatic şirketinin genel müdürlüğünü yapmış ve ardından 2021 yılının Ekim ayında HanseYachts AG’nın yönetim kurulu başkanlığı görevini devralmıştır.

Baş Operasyon Sorumlusu

COO HanseYachts AG

Stefan Zimmermann

Endüstri mühendisi dalında öğrenim görmüş olan Zimmermann, son 25 yıldır geliştirme ve tedarik zinciri alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası yönetici pozisyonunu yürütmüştür. 1968 doğum olan Stefan Zimmermann, Ford Automotive’de başarılı bir şekilde fabrika müdürü olarak ve ayrıca Motoren Werke Mannheim’da COO ve Senvion rüzgar enerjisi şirketler grubunda CTO olarak görev almıştır. Tutkulu bir yelkenci olan Zimmermann, 2022’nin Ocak ayında baş operasyon sorumlusu görevini devralmıştır.

HanseYachts AG Denetim Kurulu

HanseYachts AG Denetim Kurulu şu anda altı üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin dördü genel kurul tarafından, ikisi ise çalışanlar tarafından Üçte Bir Katılım Kanunu hükümlerine göre seçilir. 1 Temmuz 2018 tarihinden bu yana, denetleme kurulunun üç üyesinden oluşan bir denetim komitesi mevcuttur. Görevleri arasında muhasebe sürecinin denetlenmesi konusunda danışmanlık, yıllık defter kapanış denetiminin izlenmesi ve AktG (Anonim Şirketler Kanunu) Madde 107 (3)'de anılan diğer görevleri denetlemenin yanı sıra, ayrıca kurumsal planlama müzakereleri yer alır. Denetim kurulu üyeleri ile denetim komitesi üyelerinin adları denetim kurulu raporunda yer alır.

Gert Purkert | HanseYachts AG

Gert Purkert

Denetim Kurulu Başkanı
dan beri 31.01.2012

Münih
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Yönetim Kurulu Üyesi

Frank Forster | HanseYachts AG

Dr. Frank Forster

Denetim Kurulu Başkan Vekili
dan beri 31.01.2012

Münih
AURELIUS Equity Opportunities SE & CO. KGaA Hukuk Müşaviri

Rainer Friedrich Vesting | HanseYachts AG

Rainer Friedrich Vesting

Denetim Kurulu Üyesi
dan beri 07.05.2024

Göttingen / Schönefeld
Bir aile ofisinde serbest çalışan gayrimenkul proje geliştiricisi ve vergi danışmanı

Martin Schoefer | HanseYachts AG

Dr. Martin Schoefer

Denetim Kurulu Üyesi
dan beri 06.12.2018

Münih
AURELIUS Beteiligungsberatungs AG Danışman

Alexander Herbst | HanseYachts AG

Alexander Herbst

Denetim Kurulu Üyesi
dan beri 20.05.2015

Trassenheide
Marangoz

Rene Oestreich | HanseYachts AG

Rene Oestreich

Denetim Kurulu Üyesi
dan beri 09.01.2020

Mölschow OT Zecherin
Marangoz