Skip to main content

Veri Koruma Beyanı

Şirketimiz ve web sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıda size, bu web sitesinin ziyareti ile bağlantılı olarak, kişiye özel verilerinizin işlenmesi ile alakalı bilgiler vermek istiyoruz.

Verilerin işlenmesinden kim sorumlu?
Verilerin Korunması Kanunu bağlamında sorumluluk sahibi:

HanseYachts AG
Ladebower Chaussee 11
17493 Greifswald
Almanya

E-Posta: info@hanseyachtsag.com

Şirketimiz ile ilgili diğer bilgileri, temsil yetkisine sahip kişiler ile ilgili bilgileri ve diğer irtibat olanaklarını, künye kısmında bulabilirsiniz.

Veri koruma görevlimiz
Veri koruma görevlimize ulaşmak için:

HanseYachts AG
Alıcı Datenschutz (Veri Koruması)
Ladebower Chaussee 11
17493 Greifswald
Almanya

E-Posta: datenschutz@hanseyachtsag.com

Etkilenen kişi olarak haklarınız
Size ait kişiye özel verilerin işlenmesi durumunda, DSVGO bağlamında etkilenen kişi siz oluyorsunuz ve bize karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Başvurulması halinde bizden, sizinle ilgili kişiye özel verilerin bizim tarafımızdan işlenip işlenmeyeceği hususunda bir teyit talebinde bulunabilirsiniz (Bilgi edinme hakkı).

Bunun yanında doğru olmayan verilerin düzeltilmesini, işlemeye karşı bir itirazda bulunmayı, işlenmenin kısıtlanmasını ve ayrıca kişiye özel verilerinizin silinmesini ve verilerin aktarılabilirliğini talep etme hakkına sahipsiniz. Bizim tarafımızdan haklı olmayan bir veri işlemesinin söz konusu olduğu görüşüne sahip olmanız halinde, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır. Bunu örneğin bizim için yetkili denetim makamına yapabilirsiniz:

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommern Veri Koruması ve Bilgi Özgürlüğü Eyalet Yetkilisi)
Werderstraße 74a
19055 Schwerin

Hangi veriler tarafımızdan işleniyor? Ve hangi amaçla? Ve hangi hukuki temele istinaden?
Web sitemize ziyaretinizle birlikte bize aktardığınız çok çeşitli verileri işliyoruz. Yapılan bu işlemeleri aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Web sitesini hazırlama ve log dosyalarını oluşturma

Veri işlemenin tarifi ve kapsamı
Web sitemiz her ziyaret edildiğinde sistemimiz, ziyaret eden bilgisayar sistemindeki - yani bilgisayarınızdaki - verileri ve bilgileri, otomatik bir şekilde toplar.

Bu esnada şu veriler alınır:

 1. Kullanıcının IP adresi
 2. Erişim tarihi ve saati
 3. Kullanıcının sisteminin web sitemize ulaştığı web siteleri
 4. Kullanıcının sistemiyle, bizim web sitemiz aracılığıyla ziyaret edilen web siteleri
 5. byte/s olarak alınan ve gönderilen veri miktarı

Veriler aynı şekilde sistemimizin log dosyalarına da kaydedilir. Bu verilerin, kullanıcının kişiye özel diğer verileriyle birlikte kaydedilmesi söz konusu değildir.

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak
Verilerin ve log dosyalarının geçici olarak kaydedilmesi konusunda yasal dayanağı DSGVO mad. 6 par. 1 bent f oluşturur.

Verilerin işlenmesinin amacı
Sistem üzerinden IP adresinin geçici olarak kaydedilmesi, web sitesinin bilgisayarınıza yollanabilmesinin sağlanabilmesi için şarttır. Bunun için IP adresinizin, oturum açtığınız süre boyunca kayıtlı kalması gerekir.

Log dosyalarına kaydetme, web sitesinin işlevselliğinin sağlanması için gerçekleşir. Veriler ayrıca bize, web sitesini iyileştirmemiz ve bilişim teknolojisi sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması açısından da gereklidir. Bu bağlamda verilerin pazarlama amacıyla değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Bu amaç doğrultusunda, DSGVO mad. 6 par. 1 bent f uyarınca verilerin işlenmesine dair haklı menfaatimiz bulunmaktadır.

Kaydetme süresi
Veriler, edinilme amaçlarına ulaşıldıktan sonra, yani artık gerekli olmadıklarında, silinmektedir. Web sitesinin hazırlanması için verilerin toplanması durumunda bu, söz konusu oturum sona erdiğinde gerçekleşir.

Verilerin log dosyalarımıza kaydedilmesi durumunda bunlar en geç yedi gün sonra silinir.

İrtibat - Bize olan ilginiz

Veri işlemenin tarifi ve kapsamı
Web sitemizde bulunan çeşitli irtibat formları vasıtasıyla, bir broşür sipariş etmek, genel bir talepte bulunmak, bir ürün konfigüratörüne erişmek veya bir bot şovu randevusu kararlaştırmak için, bizimle irtibata geçme olanağınız bulunmaktadır.

Bu olanaktan faydalanmanız halinde, giriş maskesinde girilen veriler bize aktarılır ve bizde kaydedilir. Bu veriler şunlardır:

Hitap, ad, soyadı, adres, posta kodu, şehir, ülke, E-Posta, telefon numarası, talebinizin içeriği / konusu.

Bu bağlamda temel olarak verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Verilerinizi, talebinizi işleyecek en yakınınızdaki yetkili satıcı veriyoruz. Veriler ilkesel olarak sadece talebinizin işlenmesi amacıyla kullanılacaktır.

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak
Verilerin işlenmesi için yasal dayanağı DSGVO mad. 6 par. 1 bent f oluşturur. E-Posta irtibatı bir sözleşmenin imzalanmasını hedefliyorsa, o zaman işleme konusunda ek yasal dayanağı DSGVO mad. 6 par. 1 bent b oluşturur.

Verilerin işlenmesinin amacı
Kişiye özel verilerin işlenmesi, talebinizi gözden geçirmemize hizmet etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, DSGVO mad. 6 par. 1 bent f uyarınca verilerin işlenmesine dair haklı menfaatimiz bulunmaktadır. Bu çerçevede, gerçekten sadece size ait gerekli verilerin işlenmesine dikkat ediyoruz.

Kaydetme süresi
Verilerinizi yönetim sistemimize kaydediyoruz. Veriler, edinilme amaçlarına ulaşıldıktan sonra, yani artık gerekli olmadıklarında, yasal saklama süreleri (10 yıl) buna izin veriyorsa ve kendi menfaatimiz açısından artık ihtiyaç duyulmuyorsa, silinmektedir. Bu amaç doğrultusunda her 2 yılda bir düzenli kontroller yapmaktayız.

Bülten bilgileri

Web sitesinde sunulan bülteni almak istiyorsanız, bize e-posta adresinizi bildirmeniz ve bildirdiğiniz e-posta adresinin size ait olduğunu ve bülteni almayı kabul ettiğinizi kontrol edebilmemizi mümkün kılan bilgiler iletmeniz gerekmektedir. Başka veriler talep edilmemekte veya sadece isteğe bağlı olarak verilebilmektedir. Verileri sadece talep edilen bilgilerin gönderilmesi için kullanmaktayız ve üçüncü şahıslara aktarmamaktayız.

Bülten formunda vermiş olduğunuz bilgilerin işlemi, rıza beyanınız temel alınarak yapılmaktadır (DSGVO Madde 6, Par. 1, Bent a). Veriler ile e-posta adresinin kaydedilmesi ve bunların bülten gönderimi için kullanılmasına yönelik vermiş olduğunuz rıza beyanını, istediğiniz zaman örneğin bültende bulunan “Çıkış yap” bağlantısına tıklayarak iptal edebilirsiniz. İptal öncesinde gerçekleşen veri işlemlerinin yasal geçerliliği, bu iptal kapsamının dışındadır.

Bülten alımı için bize bildirmiş olduğunu veriler, bülten kaydınız devam ettiği sürece tarafımızca kayıt altında tutulacak, kayıt iptalinden sonra ise silinecektir. Başka amaçlarla kaydettiğimiz veriler buna dahil değildir.

Çerezler

Veri işlemenin tarifi ve kapsamı
Web sitemizi işletmek için çerezler kullanıyoruz. Çerezler, tarayıcınız tarafından otomatik olarak sisteminize kaydedilen, küçük metin dosyalarıdır. Web sitelerimizi daha kullanışlı ve tam işlevsel hale getirebilmek için, oturum çerezleri kullanıyoruz. Ayrıca arama davranışının analiz edilmesinin yanında, Google Analytics ve Facebook yardımıyla mesafe ölçümü amacıyla "Kalıcı çerezler" kullanıyoruz. Çerezlerin reklam amacıyla ve mesafe ölçümü amacıyla kullanımı ile ilgili diğer bilgileri bu açıklamada bulabilirsiniz.

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak
Verilerin işlenmesi için yasal dayanağı DSGVO mad. 6 par. 1 bent f oluşturur.

Verilerin işlenmesinin amacı
Bu verileri, bu web sitesinin ekonomik bir şekilde işletilmesi amacıyla işliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, DSGVO mad. 6 par. 1 bent f uyarınca verilerin işlenmesine dair bir haklı menfaatimiz bulunmaktadır.

Kaydetme süresi
Oturum çerezleri, web sitemizden çıktıktan sonra, en geç tarayıcınızı kapatmanız ile birlikte, silinir. Bizim ve üçüncü kişiler, örn. Google tarafından kullanılan "Kalıcı çerezler", işlevlerine bağlı olarak 24 saat ile 2 yıl geçerliliğe sahiptir.

İtiraz ve ortadan kaldırma olanağı
Tarayıcınızın temel ayarlarında, çerezlerin kullanımını genel anlamda kapatabilirsiniz. Ancak bu durumda web sitemiz işlevlerini tam anlamıyla yerine getiremeyebilir. Bunun haricinde reklam amaçlı ve mesafe ölçümü amaçlı çerezlerin kullanılmasına itiraz edebilirsiniz (opt-out). Bunun için örn. şu web sitelerinden
faydalanabilirsiniz: http://optout.networkadvertising.org/ veya http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Google Analytics ile web analizi

Veri işlemenin tarifi ve kapsamı
İnternet'te gezinme davranışınızın analiz edilmesi için web sitemizde Google Analytics kullanıyoruz. Bu yazılım, bilgisayarınıza bir çerez yerleştirir (çerezler için bakınız yukarıda). Web sitemizin münferit sayfaları ziyaret edildiğinde, aşağıdaki veriler kaydedilir:

 1. kullanıcının ziyaret eden sisteminin IP adresinin üç baytı
 2. ziyaret edilen web sitesi
 3. kullanıcının ziyaret edilen web siteye üzerinden ulaştığı web sitesi (Referrer)
 4. ziyaret edilen web sitesi üzerinden ziyaret edilen alt sayfalar
 5. web sitesinde kalma süresi
 6. web sitesini ziyaret etme sıklığı
 7. Menşe (ülke ve şehir)
 8. Dil
 9. İşletim sistemi
 10. Cihaz (PC, Tablet-PC veya akıllı telefon)
 11. Tarayıcı
 12. Ekran çözünürlüğü
 13. Traffic kaynakları
 14. İndirmeler
 15. Belirli URL'lerin ziyareti
 16. Web sitesi ile interaksiyonlar (tıklama)

Google Analytics yazılımı Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (Google) firmasının arzıdır. Tüm veriler işlenmek üzere ABD'deki Google sunucularına (ekseriyetle) aktarılır ve buraya kaydedilir.

Avrupa Verilerin Korunması Kanunu'na riayet edilmesini garanti etmek amacıyla Google, Privacy-Shield Anlaşması'nı imzalamıştır (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

Google Analytics 'i, IP adresinin son baytı maskelenerek, IP adresleri tamamen kaydedilmeyecek şekilde ayarladık. Bu sayede IP adresleri anonimleştirilerek, sizin teşhis edilme olanağınız söz konusu değildir.

Sözü edilen verilerin toplanması, bize ve Google reklam hizmetlerinin diğer müşterilerine, sizin ilgi alanınıza giren reklamları gösterme olanağı sunmaktadır.

Kaydedilen veriler Google tarafından ayrıca, web sitemiz üzerindeki kullanım davranışını değerlendirmek ve bunun hakkında raporlar hazırlamak amacıyla da kullanılmaktadır.

Bu hizmetlerin kullanılması bir yandan doğrudan bağlanarak ve ayrıca "Google Tag Manager" kullanılması ile de mümkün olmaktadır.

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak
Kullanıcıların kişiye özel verilerinin işlenmesi için yasal dayanağı DSGVO mad. 6 par. 1 bent f oluşturur.

Verilerin işlenmesinin amacı
Kişiye özel verilerinizin işlenmesi, İnternet'te gezinme davranışınızı analiz etmemize olanak tanımaktadır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sayesinde, web sitemizin münferit bileşenlerinin kullanımı hakkında bilgiler toplama olanağına sahibiz. Bu bize, web sitemizin ekonomik işletilmesi ile kullanıcı dostu olma özelliğini sürekli iyileştirebilmemizin yanında, hedef grup odaklı reklamları geliştirmemize de yardımcı olmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, DSGVO mad. 6 par. 1 bent f uyarınca verilerin işlenmesine dair haklı menfaatimiz bulunmaktadır. IP adresinin anonimleştirilmesi sayesinde, sizin menfaatiniz doğrultusunda kişisel verilerinizin korunmasına yeterli bir katkıda bulunulur.

Kaydetme süresi
Google hizmetlerini, veriler 26 aydan sonra silinecek şekilde tasarladık, çünkü bu süreden sonra verilere, analiz ve işleme amacıyla ihtiyacımız kalmamaktadır.

İtiraz ve ortadan kaldırma olanağı
Web sitemizin kullanılması sırasında bilgisayarınıza çerezler kaydedilir ve oradan da sayfamıza aktarılır. Bu nedenle kullanıcı olarak siz, çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarların değiştirilmesi sayesinde, çerezlerin aktarılmasını devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Halihazırda kaydedilmiş çerezler her zaman silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, muhtemelen web sitesinin tüm fonksiyonlarından artık tam kapsamıyla yararlanamazsınız.

Yukarıda belirtilen verilerin işlenmesini kısıtlayabilir veya engelleyebilirsiniz. Bunun için Google bir tarayıcı eklentisi hizmete: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google size, verilerin kullanımı ile ayarlar ve itiraz konusunda başka bilgiler de sunuyor:

"Ortaklarımızın web sitelerini veya uygulamalarını kullanmanız sırasında Google tarafından veri kullanımı"- https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, "Reklam amaçlı veri kullanımı" - http://www.google.com/policies/technologies/ads ve "Size reklam iletilmesi için Google'ın kullandığı bilgilerin yönetilmesi - http://www.google.de/settings/ads.

Üçüncü kişilerin içeriklerini ve hizmetlerini kullanma

Veri işlemenin tarifi ve kapsamı
Web sitemiz içinde, üçüncü kişilere ait çeşitli teknolojiler ve hizmetler kullanıyoruz. Örn. harita hizmetleri, formlarda spam kullanımını önleyen teknolojiler, videoların blog makalelerine gömülmesi, bunların arasında yer almaktadır. Bu nedenle web sitemizi ziyaret ettiğinizde, size ait veriler üçüncü kişilere de aktarılmaktadır. Örn. IP adresi bunların arasında yer alır. Biz daima verilerinizi sadece ziyaret için kullanan sağlayıcılar kullanmaya çalışıyoruz. Şunlar kullanılır:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States sağlayıcısının hizmetleri. Bu hizmetlerin kullanılması sırasında çoğunlukla ABD'deki Google sunucularına veri gönderilip alınır. Google'ın Veri Koruma Beyanı için bakınız: https://policies.google.com/privacy. Verilerinizin kullanımını gerektiğinde Google hesabınız üzerinden ayarlayabilirsiniz: https://adssettings.google.com/authenticated Ayrıntılı olarak Google'ın şu hizmetlerini kullanıyoruz:
  • Haritaların gösterilmesi için "Google Maps" harita hizmetini kullanıyoruz.
 • "fonts.com" Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2–4, 61352 Bad Homburg sağlayıcısının yazı fontlarını. Web sitemiz her ziyaret edildiğinde bu sağlayıcının yazı verileri yüklenerek, web sitemizin hayal ettiğimiz şekilde görünmesi sağlanmaktadır. Bu yerleştirme, söz konusu yazı tiplerinin lisans ücretlerinin tarafımızca hesaplanması açısından da gereklidir. Verilerin kullanımı, „fonts.com" sorumluluğu ve ayarlama olanakları ile ilgili diğer bilgiler için veri koruma notlarına bakınız (https://www.monotype.com/legal/privacy-policy).
 • „JWPlayer" LongTail Ad Solutions, Inc., d/b/a JW Player, 2 Park Avenue, 10th Floor, New York, NY 10016, ABD sağlayıcısının hizmetleri. Web sitemizde JWPlayer video oynatıcısı kullanılmaktadır. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve bu video oynatıcısı ile bir video oynattığınızda, tarayıcı bunun hakkında bir bilgiyi üreticiye aktarır. JWPlayer vasıtasıyla videolarda başka bir izleme kullanmıyoruz. Verilerin kullanımı, „JWPlayer" sorumluluğu ve ayarlama olanakları ile ilgili diğer bilgiler için veri koruma notlarına bakınız (https://www.jwplayer.com/privacy/).

Burada açıkça belirtilen servis sağlayıcıların yanında, web sitesinin veya münferit içeriklerinin hazırlanması için ihtiyaç duyduğumuz başka servis sağlayıcıları da söz konusu olabilir. Bu durumda, kişiye özel bilgilerin bunlara aktarılması söz konusu olabilir. İlkesel olarak titiz bir şekilde kontrol etmek suretiyle, sadece münasip bir veri koruma seviyesini garanti edebilecek servis sağlayıcılar kullandığımızı belirtiriz.

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak
Verilerin işlenmesi için yasal dayanağı DSGVO mad. 6 par. 1 bent f oluşturur.

Verilerin işlenmesinin amacı
Bu verileri, bu web sitesinin ekonomik bir şekilde işletilmesi amacıyla işliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, DSGVO mad. 6 par. 1 bent f uyarınca verilerin işlenmesine dair bir haklı menfaatimiz bulunmaktadır.

Bilgi metinleri

Formlar:
Verilerinizi ilkesel olarak sadece talebinizin işlenmesi amacıyla kullanıyoruz. Bunun için bunları, talebiniz konusunda size bilgi verebilmesi, teklifler sunabilmesi ve broşürler gönderebilmesi amacıyla, en yakın sözleşmeli satıcımıza yönlendiriyoruz. Bu konudaki diğer ayrıntıları, veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

Basın:
Verilerinizi ilkesel olarak sadece talebinizin işlenmesi ve bununla bağlantılı olarak, basın bilgilerimize girişi hazırlama amacıyla kullanıyoruz. Bu konudaki diğer ayrıntıları, veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

Bülten:
Verilerinizi ilkesel olarak sadece bültenimizin hazırlanması ve işletilmesi amacıyla kullanıyoruz. Bu konudaki diğer ayrıntıları, veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

Metin-Web Sitesi -Satıcıda özel randevu ve bot şov belirle:
Verilerinizi ilkesel olarak sadece talebinizin işlenmesi amacıyla kullanıyoruz. Bunun için bunları, talebiniz konusunda size bilgi verebilmesi, teklifler sunabilmesi ve broşürler gönderebilmesi amacıyla, sizin seçtiğiniz sözleşmeli satıcımıza yönlendiriyoruz. Bu konudaki diğer ayrıntıları, veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.